2015.06.03 Chinese A. South Korea

Woman " 뉴스 " 연예 " 연예뉴스

,

: Woman 10:19, 28 January, 2015

[woman 1 28] to 1 22, (Zhang Ziyi). You, Woman Kim you.

Woman woman days you. Not "'woman you Kim Kim in to.

To 9 years. You woman to. (::)

:
 

You

Http://kr.138479.xyz/203772/207831/index.html


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

(commissioning editor: Fan Haixu, song Xuan)