2015.06.03 Chinese A. South Korea

Woman " 포토 " ''

Woman Kim

: Woman 10:02, 28 January, 2015

You.

[woman 1 28] 2 years, not years 1984 28 1985 years. 30?


1 23 2 years, 30 you "'18 Kim woman. (: with:)


: he (Zhejiang Online)

 

You

Http://kr.138479.xyz/203772/207831/index.html


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

(commissioning editor: Fan Haixu, song Xuan)