2015.06.03 Chinese A. South Korea

Woman " 뉴스 " 과학

, Bi

: Woman 10:00, 27 January, 2015

[woman 1 27], not woman Bi GMP he you. Not to not, not years not.

 

Bi 1, 2, 3 Bi years "'. (::)

 

: (xinhuanet.com)

 

You

Http://kr.138479.xyz/203772/207831/index.html


[1] [2] [3] [4]

(commissioning editor: Fan Haixu, song Xuan)