2015.06.03 Chinese A. South Korea

Woman " 뉴스 " 사회

Woman, "'3 who

: Woman 11:00 January, 27, 2015

30.

[woman 1 27] 1 26 (Hangzhou) "(Party huichuntang)" woman (eight porridge) you. (12 8 not home not woman years) 3 who you years.

 

18 not to.,,,,,,, 6 (not to Jiang Dou), years you,, Woman Kim. Not a woman a woman home he you. (: with)

 

: (Xinhua News Agency)

 

You

Http://kr.138479.xyz/203772/207831/index.html


[1] [2] [3] [4]

(commissioning editor: Fan Haixu, song Xuan)